Simón Cojito Villanueva

Ajuaxtli / Brisa

Ajuaxtli / Brisa

Simón Cojito Villanueva Poesía náhuatl       Noxayakatsin otikmatlalo ika momauan sa yemankej  niman sa yektikej, chika ijtik moylaljuayo niplatlaniya.   Nitlachixtok se sejpa tinechkochtekayaj, ipan motlal xochikojjio nakayotsin.   Sakan tinechmatlalouaya ika motentsin sa tsopelik, maski itlaseual tonaltsintli itsintlan sa kuetlantoya.   Yoliktsin sansekan titomatsojchiajkej, motech kuajli nisalijtika notlajsojtsin. aman ikamelauak tinechiolana Coqueteaste mi rostro con tus suaves… Leer más

Aman iljuikak  nitlajpixkachane / Soy un soldado divino

Aman iljuikak nitlajpixkachane / Soy un soldado divino

Simón Cojito Villanueva (Poesía náhuatl)     AMAN ILJUIKAK NITLAJPIXKACHANE   Tlimej kauanij  ika yejmantli Kampa nikochmikkok, Tlakaktimanij, kinemiliaj Tlika nikochtok.   kajuiliaj noxochimilko ika   amantli ixayoj, ipan noxochipetl iljuikak kuikamej nechkochtekaj.   Iljuikak ninejnemi niman yenijjiyotlantikaj, najmana nonana tlika yeniajtika nochanejkauan nochokiliaj.   Se tlitl chipauak Nechselia ika iljuitl, Niman kijkuilouaj notoka Iljuikak chenejkej.   Aman nitlajpixkachane iljuikak Kampa… Leer más

Tlalnantli yetinempolitikaj / Tierra atrapada en el abismo

Tlalnantli yetinempolitikaj / Tierra atrapada en el abismo

Simón Cojito Villanueva (Poesía náhuatl)     TLALNANTLI YETINEMPOLITIKAJ   Tlalnantli yetinempolitikaj, yomitstojlo yeuajli, Nochimej nochokismauaj xeka uelij nomanauiyaj.   temikti pajti patlani kentla kouatl niman kalpamej kitlankechiyaj, yopilinkej xayakamej tlajtlatouaj sa ka imixtololojuan.   Tepostlatoponajli kisotla mikistli xeka uelij kitelchia, xok nemij tekiua uan kalpan kiyekanaj.   Konetsitsintin xok kimatij tlayoltokej, nochimej nejelchiaj, chanejkej, mikistli yokiminapaloj, kampa xeka kimimanauiyaj…. Leer más

Tlapalxochi kuikamej / Cánticos colores

Tlapalxochi kuikamej / Cánticos colores

Por Simón Cojito Villanueva (Poesía náhuatl)     Tlapalxochi kuikamej   totomej ikuikauan mitstlapachojtokej kalpan titsautika ikaj techinantli pepeyoj, ipan mixtololojjuan sa uetskaj atentin kuak tikimitaj kenejki nauilchiaj kokonej.   Tlalpitsa ajakatsintli ijtik kojyoj inyeualijkan miyakej tlajtolmej nokuikachiaj chika kochij chanejkej ipan moxtli yeuajli ijkopi niman xnauati.   Chanejkej paktokej ipan tepeyoj kampa kakistij sa chipajkej tlajtolmej, chika totomej kitsayanaj… Leer más

Copia Chokisyemantli / Océano  de sufrimiento

Copia Chokisyemantli / Océano de sufrimiento

Por Simón Cojito Villanueva (Poesía náhuatl)       Copia Chokisyemantli   Kalpan mitsnapaloa se amalinajli chokisyejmantli chikaj tlakaktimanij paxialoua kuak xeka nauatij, kakistij ika timajmanaj ipan motlajtolyojlo kualtsin ueyikalpan. Iljuikak uajtemoua nemojtili mitstepitstsajsi ika istiuan kampa tichanti, tsautokej mokaluan kentla mikakaltin kualtsin kalpan niman tlakokojli. mikamej uajtlajtlachiaj ipan mixtololojuan niman masalijtokej ika tlajtolme,j motlamachilis xokyeka kineltoka se kontli nemojtijli… Leer más