Simón Cojito Villanueva

Poeta náhuatl.

Xnineltoka / No puedo creer

Poesía Náhuatl Xnineltoka Xkeman oniknemili tla ijtik moyoltsin nikalakis najua uan nichanti ipan ojtli nikimiyantok miyak tlamantin uan aman koxtokej. Mo paka ixtololojtsitsiuan kikoxtekaj nokochilitsin kochitsintli uan tlayiyana kampa aman koxnikneki manitlachia. Tonaltsintli nomatlaxkaloua paki uetska kentla konetsintli kuak kinkuikachia tlajtoltsitsintin uan tejkuixtokej ika nochi iyoltsin. Mo peyoyotsin kitlimaka nonemilitsin...

Xitla nechnamiki / Incongruente

Poesía Náhuatl       Xitla nechnamiki Notlamachilitsitsiuan ikameuak nikimakasi nechnopopololchia kuak nikimasisneki, nopeyaua kentla kouatsitsintin notlajtoltsitsiuan intlaseuiltsin tlaixkajkayaua ikamelauak kojuimatij, nochi teuakatsitsintin ika tlamachilitsintli tsopelik kitekatiui ipan tlaljuayotsitsintin uan temikchia yejuamej kitototoka nokochilitsin, nojjoka tekojkoyoktik notlakayotsin, kampaka nojuitemaj nonexikoltsitsiuan uan kimita tlayoltlapajpaktin, yekuajlonka noueyitajtsin xnechpaleui xikiminmaka kuajli tlamachilistli notlamachilitsitsiuan...

Yoniyolpoliuij / Fluyo sin sentido

Aramos el amor a besos aquella tarde callada y radiante, a caricias nos incendiamos en un remolino ardiente. Las prendas se derrumbaron en aquel campo de batalla, los arbustos se abrazaron creando una inquebrantable valla.

Ajuaxtli / Brisa

Poesía náhuatl Noxayakatsin otikmatlalo ika momauan sa yemankej  niman sa yektikej, chika ijtik moylaljuayo niplatlaniya. Nitlachixtok se sejpa tinechkochtekayaj, ipan motlal xochikojjio nakayotsin. Sakan tinechmatlalouaya ika motentsin sa tsopelik, maski itlaseual tonaltsintli itsintlan sa kuetlantoya. Yoliktsin sansekan titomatsojchiajkej, motech kuajli nisalijtika notlajsojtsin. aman ikamelauak tinechiolana Coqueteaste mi rostro con tus...

Aman iljuikak nitlajpixkachane / Soy un soldado divino

(Poesía náhuatl) AMAN ILJUIKAK NITLAJPIXKACHANE Tlimej kauanij  ika yejmantli Kampa nikochmikkok, Tlakaktimanij, kinemiliaj Tlika nikochtok. kajuiliaj noxochimilko ika   amantli ixayoj, ipan noxochipetl iljuikak kuikamej nechkochtekaj. Iljuikak ninejnemi niman yenijjiyotlantikaj, najmana nonana tlika yeniajtika nochanejkauan nochokiliaj. Se tlitl chipauak Nechselia ika iljuitl, Niman kijkuilouaj notoka Iljuikak chenejkej. Aman nitlajpixkachane iljuikak Kampa...

Tlalnantli yetinempolitikaj / Tierra atrapada en el abismo

(Poesía náhuatl) TLALNANTLI YETINEMPOLITIKAJ Tlalnantli yetinempolitikaj, yomitstojlo yeuajli, Nochimej nochokismauaj xeka uelij nomanauiyaj. temikti pajti patlani kentla kouatl niman kalpamej kitlankechiyaj, yopilinkej xayakamej tlajtlatouaj sa ka imixtololojuan. Tepostlatoponajli kisotla mikistli xeka uelij kitelchia, xok nemij tekiua uan kalpan kiyekanaj. Konetsitsintin xok kimatij tlayoltokej, nochimej nejelchiaj, chanejkej, mikistli yokiminapaloj, kampa xeka...

Tlapalxochi kuikamej / Cánticos colores

(Poesía náhuatl) Tlapalxochi kuikamej   totomej ikuikauan mitstlapachojtokej kalpan titsautika ikaj techinantli pepeyoj, ipan mixtololojjuan sa uetskaj atentin kuak tikimitaj kenejki nauilchiaj kokonej.   Tlalpitsa ajakatsintli ijtik kojyoj inyeualijkan miyakej tlajtolmej nokuikachiaj chika kochij chanejkej ipan moxtli yeuajli ijkopi niman xnauati.   Chanejkej paktokej ipan tepeyoj kampa kakistij sa chipajkej...

Copia Chokisyemantli / Océano de sufrimiento

(Poesía náhuatl) Copia Chokisyemantli Kalpan mitsnapaloa se amalinajli chokisyejmantli chikaj tlakaktimanij paxialoua kuak xeka nauatij, kakistij ika timajmanaj ipan motlajtolyojlo kualtsin ueyikalpan. Iljuikak uajtemoua nemojtili mitstepitstsajsi ika istiuan kampa tichanti, tsautokej mokaluan kentla mikakaltin kualtsin kalpan niman tlakokojli. mikamej uajtlajtlachiaj ipan mixtololojuan niman masalijtokej ika tlajtolme,j motlamachilis xokyeka kineltoka se...