Se poloko wan itlasoh pitsotl / El burro y su amigo marrano

Se poloko wan itlasoh pitsotl Pan se kakalpantsin onemiyah masewalmeh ika paktli onemiyah panpa nochi...