Lengua Maya

Síijil

Pedro Uc Be (maya). K’anchaja’an u yawatil, chuup, kóoch, Beey u bin u jolik u beelo’. Loobinta’an u yawatil tumen u yaj óolil u tasa’al pulbil. Li’isa’an u yawatil chúunbesajil, Xi’ba’albaj u péek.

Jeeléeb / U bóoxel a chi’

(Poesía Maya) Jeeléeb Uaxaklajun u téenel a jeléebtkabal, Tun puts’bal u ts’a’ayil a chuuk, Tun mu’uk’a’antal u t’e’et’il a ka’anal-ichil, Tun jojopaankil u xokchuuyil a wiipíil, Tun k’abilaankil u ki’il a xtáabsaj chi’, Tun tsatsajaankil u tsáabil a xch’uplaankil, Min taak a jáapik u chan t’u’ulil in su’lakil.   U...

U majankaajilo’ob noj kaaj / Extranjeros de la gran ciudad

Poesía Maya U táan a wiche’ u néenil le lu’um xi’ixi’ik tumen le k’iino’, Ka sawal a’alik junp’éel k’aaba’ ichil junp’éel u táanxelil t’aan Tu bóoxel a chi’ pa’apa’ak’ u luuk’il u lu’um mixmáak, Utial juntúul luba’an pixaan. Ta páawo’ tu kaxtaj xtakay tu’ux u ta’akikuba: Tu paach Yuum k’iine’...

Teche’… / Eres…

(Poesía maya) TECHE’… U yaj-óolalech in ts’íibolal, U tuukulikech in jmáanil ichil, U náayilech in waayak’, U u’uyajilech in tíip’te’, U paaxilech u k’aayil in xikin, U túuntajilech u bóoxel in chi’, Kin tek lap’kech tu ko’il in xiibil. ERES… Extrañeza de mis delirios, Pensamiento de mis deseos, Sueño de...

U táan a wook / La planta de tus pies

(Poesía maya) U TÁAN A WOOK Ku táabsa’al u yoochel tumen x-ki’ichpan lu’um, Ku saak’tal le ken a k’a’ajsen, Ku chajalta’al tumen in tuukul, Ku yok’tik u na’ in k’ab, Ku ts’íiboltik u bóoxel in chi’, Ku chíkbesik u yóol a x-ch’upiil, Le ken a nup u táan a wooko’obe’,...

Áak’ab / Nocturna

(Poesía maya) ÁAK’AB Áak’ab ch’íich’ ku máan tin wóok’ol, Áak’ab k’aay ku beetik tu tojil in pool, Áak’ab xik’nal ku jayik tin buklu’um, Áak’ab t’aan ku taasik tin tuukul, Áak’ab kíimil bo’oybesik in tojil, Áak’ab waayak’ ku patik tin wóol, Áak’ab sajkilil ku pak’ik tin puksi’ik’al, Je bakáana’, áak’ab ts’unu’un...