Lengua Náhuatl

Xkochi / Duerme

Duerme, duerme, dice mi nana, Y sí, me duermo, Pero cuando despierto veo que he llegado Al tiempo en que la palabra está en oferta, Y los cazadores buscan a los que sueñan entre El río de automóviles que circulan la vida. Donde los ojos llueven y las armas truenan Y tengo miedo, Y tengo impotencia cuando esa madre llora Y mi rostro no es como la de su hijo, Y quiero dormir otra vez, …pero mi nana ya no canta, La busco y no la encuentro, Ella anda llorando en otro lado.

Ajuaxtli / Brisa

Poesía náhuatl Noxayakatsin otikmatlalo ika momauan sa yemankej  niman sa yektikej, chika ijtik moylaljuayo niplatlaniya. Nitlachixtok se sejpa tinechkochtekayaj, ipan motlal xochikojjio nakayotsin. Sakan tinechmatlalouaya ika motentsin sa tsopelik, maski itlaseual tonaltsintli itsintlan sa kuetlantoya. Yoliktsin sansekan titomatsojchiajkej, motech kuajli nisalijtika notlajsojtsin. aman ikamelauak tinechiolana Coqueteaste mi rostro con tus...

Tlalkatsajtsilistle / Ritual de los olvidados de Martín Tonalmeyotl

Tlalkatsajtsilistle / Ritual de los olvidados —Libro de poesía de Martín Tonalmeyotl Tlalkatsajtsilistle / Ritual de los olvidados es un poemario bellísimo, tanto en su forma exterior como en los versos que contiene. Desde el epígrafe, el autor nos remite a la lucha del pueblo náhuatl, a la lucha de...

Ayoktlimej / Calabazas

Poesía náhuatl Chalchuikoamej, ompa  tlalkosamalotl. Xochikueponi  in  tonajle. Ayotsinakayomej. Tlaiktiyemanki, tlapacho  in  xinachtli. Teotlakuajle, iaxka  tlaltlakatekuan, itech  ciuauexotl. Serpientes  esmeraldas, sobre  tierra  de arcoíris. Capullos  al sol. Caparazones  de  tortuga. Interior  suave, cobijo  de  la semilla. Alimento  sagrado, de  la  tierra  del  hombre  tigre, de  la  mujer  guajolote. Para citar...

Tlayolkamauak / Madurez

Poesía náhuatl Inon  matlaktlimestli, tlapachoua  inon  sentlikustiteokuitlatl, ixtlayokolis  Senteotl  iuan  Tlalok. In  mijlin matikonselis  in  tonaltlanesi, cholouajke  in  ixuaouak, pipiloua  in  xochiatlanesi, tekiyaloua  in  tokatl. Ika  in  tonatsontlikustiteokuitlatl, yexmotlaloka  in  tlaketl  tlitlitsin, yeteokuikatl  ixmotlaloka  pan  ajakanakayo, yonejko  pan  yolomaseualtin, ixnechiaske  in  nechkaltitochtli. yeixmoteketsaske  ompa  Tonatsin, yetlatoltiske inik  temisketekolpetin  tlin  ixkuikakuitlapan,...

Tosepan / Unidas

Poesía náhuatl     Tosepan Ixuatemoua    inon  kuautin, tosepauan. Kitejtemotiske  ikoneluatl  pan tlajle, yeijkonamike  tosepan  okse. Unidas Caen  las  hojas  de  los  árboles, se  entremezclan. Buscan  su  raíz  en el  suelo, la  encuentran  unidas  a  otras.       Para citar este texto:   Zapoteco Sideño, Gustavo. “Ayoktlimej / Calabazas”...

Las hormiguitas del tiempo / Yazcatzijtziwan kawitl

  Las hormiguitas del tiempo  Uno Dentro de un montón de tierra (tlatel) muchas hormigas trabajaban para su sustento y tener “tiempo”, este “tiempo” lo usaban para hablar con otras hormigas y trabajar de manera más eficiente al estar distantes y no poder comunicarse por su propia voz. Todas las...

Pitentsin uiuisakatsin: Se / Pequeña colibrí: Uno

Poesía Náhuatl Pitentsin uiuisakatsin Se  In ichpokauajtsin nikinuelitilia ixtololotlauiltsitsiuan ixmojmo uan sa yektle, sa yemanke niman tsotlantok ixkuatson uan sa kapostik uan okitlapaluej ajua akinon iyektlachalis uan nese sa yemanke itenxipaliotsitsiuan uan pojposauej kuak nikintenkua kuak nikimatlilia inxochinektsin uan noyej kamatsopelikej iteskajuetskalis uan tlacha ken itlauil se xotlametsin itsontsin uan...

Pitelotsin uiuisakatsin / Pequeña colibrí

Poesía Náhuatl Tlakiyoue niman timitsneke Seua  niman timitsneke Moxtsintle iuan tlayouiliotl kixtsakaua iluikak Kixteke se velita itlauiliotsin maske tej amo uelej kixteke noueyenekilis kampa tajua nochipa timitsonextsia ipan notlajkuiloltsitsiuan timitsijyouana mojmostla tlayoua timitsita ken tixochitsintle noso tisitlalintsin kuak kuajle nikintlajtlata mixtololojuan Kiyoue niman timitstemate Melauak ueye timitsyoltemoua niman nikmate kampa...

Te igua ne (tuninigüilí) / Tú, yo (nos parecemos)

Poesía Náhuatl TE IGUA NE (TUNINIGÜILÍ) Kename sehuale igua kaihuale kininihuilian, Ginini ce yolol ka ukse. Ginigne, kiahuel ka ce atentle Ginine  te igua ne. Kename ces kuahuime, te ti  tiamal Igua ne  ni cuasahual. Mas nucha igua tucha, unka nika pin tlatikpa. Tleka in tlale caha nunketsika, te sano...

Mushtolahua / Tus ojos

Poesía Náhuatl MUSHTOLAHUA Mushtololahua, tilte, que na se sehuale. Sehuale campa nu descansarua. Sehuale campa ni chantía. Mushtololahua. Si ne ni miquisqueya se tunale, yuhuale tla yuhuale, ne nunkuepasqueya pa ni kitasqueya,  sa melá, mushtololahua. Pampino, zihual, ne am’ nuntekpachua tleka  mushtololahua, pa ne, utishmaka, sehuale, Yolol, igua nime. TUS...

Konetlalnamikijle / Recuerdos de la infancia

Literatura Náhuatl KONETLALNAMIKIJLE   Nikelnamike kampa kuak nipitentsin katka, melauak nikuelitaya atsintle niman ninauiltsiaya itlan on kiyajtle ken se axolotsintle. Nikinpajpatsouaya noomikuan kampa tikijtosia on kiyaljtle tsopelik niman yemankatotonke. Aman te xnikmate tleka ipan ueyealtepetl, nikisa ninotlaloua kampa nikmate yenipajpatsijtika. Nikneke ninokixtilis kiyajtle niman nikisa ninotlaloua itlan kaltentin. Najkotlacha niman...

Aman iljuikak nitlajpixkachane / Soy un soldado divino

(Poesía náhuatl) AMAN ILJUIKAK NITLAJPIXKACHANE Tlimej kauanij  ika yejmantli Kampa nikochmikkok, Tlakaktimanij, kinemiliaj Tlika nikochtok. kajuiliaj noxochimilko ika   amantli ixayoj, ipan noxochipetl iljuikak kuikamej nechkochtekaj. Iljuikak ninejnemi niman yenijjiyotlantikaj, najmana nonana tlika yeniajtika nochanejkauan nochokiliaj. Se tlitl chipauak Nechselia ika iljuitl, Niman kijkuilouaj notoka Iljuikak chenejkej. Aman nitlajpixkachane iljuikak Kampa...

Tlalnantli yetinempolitikaj / Tierra atrapada en el abismo

(Poesía náhuatl) TLALNANTLI YETINEMPOLITIKAJ Tlalnantli yetinempolitikaj, yomitstojlo yeuajli, Nochimej nochokismauaj xeka uelij nomanauiyaj. temikti pajti patlani kentla kouatl niman kalpamej kitlankechiyaj, yopilinkej xayakamej tlajtlatouaj sa ka imixtololojuan. Tepostlatoponajli kisotla mikistli xeka uelij kitelchia, xok nemij tekiua uan kalpan kiyekanaj. Konetsitsintin xok kimatij tlayoltokej, nochimej nejelchiaj, chanejkej, mikistli yokiminapaloj, kampa xeka...

Tlapalxochi kuikamej / Cánticos colores

(Poesía náhuatl) Tlapalxochi kuikamej   totomej ikuikauan mitstlapachojtokej kalpan titsautika ikaj techinantli pepeyoj, ipan mixtololojjuan sa uetskaj atentin kuak tikimitaj kenejki nauilchiaj kokonej.   Tlalpitsa ajakatsintli ijtik kojyoj inyeualijkan miyakej tlajtolmej nokuikachiaj chika kochij chanejkej ipan moxtli yeuajli ijkopi niman xnauati.   Chanejkej paktokej ipan tepeyoj kampa kakistij sa chipajkej...

Copia Chokisyemantli / Océano de sufrimiento

(Poesía náhuatl) Copia Chokisyemantli Kalpan mitsnapaloa se amalinajli chokisyejmantli chikaj tlakaktimanij paxialoua kuak xeka nauatij, kakistij ika timajmanaj ipan motlajtolyojlo kualtsin ueyikalpan. Iljuikak uajtemoua nemojtili mitstepitstsajsi ika istiuan kampa tichanti, tsautokej mokaluan kentla mikakaltin kualtsin kalpan niman tlakokojli. mikamej uajtlajtlachiaj ipan mixtololojuan niman masalijtokej ika tlajtolme,j motlamachilis xokyeka kineltoka se...

In pintontle pin otle / El niño en el camino

(Cuento náhuatl) In pintontle pin otle Se tlamantle unca pa nu tzunteco. Yalhua, ne ni katka pa’ se otle ka katkaya mie miéxhiuil. Yahyaya pa nucha ya tlahyua. Ununketza pa ni kunisqueya al pin tlak’ tlakugüeya. Cua’h sa derrepent’, campa ni katka se pintonle upanu ninentineme mela huliui. Ne unikita,...

Nesaualkoyotl iselti kamanali / Monólogo de Nezahualcóyotl

(Poesía náhuatl) I Ni Nesaualkoyotsin tlatoani Nesaualkoyotsin, kuikapijketl, niualaj iuan ika noyolo nisaniloua, kemaj kauitl ayi eli tlalpotektli. Melauak ipan kuatochij 1- xiuitl nitlakatki Teskoko, notatauaj inaltepej, ueuentsij Ixtlixochitl iuan Matlalsiuatsin niyolpaktok iniuaya niitstoya nokonejkayo. Mijki notata kemaj nijpiayaya 16 xiuitl, Askapotsalko noixteno kimijtijkej, Tochiuitsin Koyolchiujki, nechpaleuij manicholo. Kemaj notata...

Nesaualkoyotsin yankuik ikuik / Canto nuevo de Nezahualcóyotl

  Poesía Náhuatl   Nikijtoua, na Nesaualkoyotsin:tlaltipaj techtoktokejnochipa, nikanij.Tlaj chalchiuitl motlapana,tlaj teokuitlatl tsayanitlaj nojia tsayani ketsalijuitl;tojuantij ipan tlaltipaktli tiitstosej.Nochipa nikanij.Nikixmatki tlen axmomatitlen motlatijtok tlamantli,tlen nopa achi neka mikilistli,ijkatsaj nikanij tiitstokej.ijkatsaj nikanij tiitstosej.   Sekij maseualtlakamejejeyi timiktiyasej,sesej tiyajtiyasej, san nikanij ipaniko tlaltipaktlitotlakamekayo  mokauas nochipa. Kej tlapaliyoltok toxayak mokauas. Kej Xochitltichamantiyasejnikanij ipan...

Moixco / Tu rostro

Poesía náhuatl     Cuando ce panoa ne barranca y ce otzintli oncate miac chochcome, nika chochcome tlejco itech imamayohua iguaamo mota hasta politoque. Ninteteme cate santlacpac igua sanmotoshahua itesh soquitl, mocaki inzatsilis de nika tename. ¿Tlano inchihua? ¿Tlan chihua? ¿Tlano chihua tlecamoth temoa de nonca? Xmoisxpacpaca icatlali,  isxmohuahuatzi icanonmangas....